Waarom Omgevingsgericht Oriënteren?

Omgevingsgericht oriënteren is een andere kijk op arbeidsmarktoriëntatie. Bij omgevingsgericht oriënteren staan wensen en behoefte centraal in plaats van ervaring en competenties.
 • Inclusief kennisdocumenten over de arbeidsmarkt
 • Inclusief documenten om de kennis om te zetten in een concreet plan
 • Zorgt voor het stroomlijnen van processen
 • Mogelijkheden voor het integreren van bestaande tools/trajecten
 • Compatible met VR Works (Stichting Stip)
Dennis geeft presentatie voor minister.

Voor wie is de methodiek bedoeld?

De arbeidmarktoriëntatie methodiek ``Omgevingsgericht Oriënteren`` is ontwikkeld met oog op mensen in een kwetsbare arbeidspositie die in een traject naar werk zitten onder begeleiding van een professional.

De methodiek kan geïmplementeerd worden bij organisaties die de participatiewet uitvoeren, VSO/PRO, maar ook GGZ instellingen zouden gebaat kunnen zijn bij Omgevingsgericht Oriënteren.

Tevens is de methodiek geschikt voor deelnemers met ieder opleiding niveau.

Wat is de kern van de methodiek?

De arbeidsmarkt oriëntatiemethodiek ``Omgevingsgericht Oriënteren`` richt zich op het identificeren van de omgeving waarin een persoon zich prettig voelt. Vanuit hier wordt de zoektocht naar werk ingezet.

De arbeidsmarkt kan complex overkomen en het is vaak lastig om deze in de volledige breedte te kunnen overzien. Dit zorgt ervoor dat er vaak binnen de gebaande paden bewogen wordt en dat is zonde want er is vaak veel meer mogelijk dan in eerste instantie gedacht wordt!

Om te zorgen dat het gesprek tussen dienstverlener en deelnemer in de volledige breedte gevoerd wordt omvat de methodiek het ``overzicht werkomgevingen``. In dit overzicht in de arbeidsmarkt opgedeeld in negen werkomgevingen. Iedere omgeving is op een voor iedereen begrijpelijke manier uitgewerkt. De coach heeft binnen dit overzicht de ruimte om naar eigen inzicht nuances aan te brengen in de materie.

Pas op het moment dat de coach en deelnemer voor een groot deel vanuit hetzelfde kader naar de arbeidsmarkt kijken, kan er een écht goed gesprek plaatsvinden over de wensen en behoefte van de deelnemer in relatie tot de arbeidsmarkt.

Hoe ziet de methodiek eruit?

Onderstaand is de methodiek ``omgevingsgericht oriënteren`` schematisch weergegeven. De structuur van de methodiek zorgt ervoor dat deze als kapstop kan dienen voor het gehele proces van de toeleiding naar de arbeidsmarkt.

De methodiek kan de samenwerking tussen afdelingen stimuleren en efficiënter maken doordat collega's op eenzelfde manier naar de arbeidsmarkt gaan kijken en elkaar dus beter begrijpen.

Wat is de inhoud van de methodiek?

De methodiek omvat verschillende documenten waarin kennis geborgd wordt en handvatten voor een traject richting werk gegeven worden. Dit zijn:

Overzicht werkomgevingen
Format scoreformulier
Format zoekprofiel

Klik op onderstaande drop down menu's om meer te weten te komen over de inhoud van deze documenten.

Overzicht werkomgevingen

Het overzicht werkomgevingen is het kennisdocument van de methodiek en hierin wordt de arbeidsmarkt beschreven aan de hand van de volgende negen werkomgevingen:

 

 • Techniek, bouw- en infra omgeving
 • Techniek, productie en industrie omgeving
 • Techniek, mechaniek en ICT omgeving
 • Agrarische omgeving
 • Logistieke omgeving
 • Winkel omgeving
 • Dienstverlenende omgeving
 • Horeca omgeving
 • Zorg omgeving

 

Iedere werkomgeving is vervolgens uitgewerkt aan de hand van de volgende elementen:

 

 • Definitie met sfeerimpessie
 • Deelomgevingen
 • Werkproces
 • Werkomgeving
 • Werkmindset
 • Werkvoorwaarden

 

Het document dient als voeding voor het gesprek met de deelnemer over de arbeidsmarkt en doordat iedere omgeving op dezelfde wijze is uitgewerkt leent het overzicht werkomgevingen zich uitstekend voor een vergelijk tussen de verschillende omgevingen van de arbeidsmarkt.

Format scoreformulier

Het format scoreformulier is het document om de relatie te leggen tussen de objectief verkregen informatie uit het overzicht werkomgevingen en de wensen en behoefte van de deelnemer.

Format zoekprofiel

Het format zoekprofiel is het document waarin de wensen en behoeften van de deelnemer omgezet worden in een concreet plan. Het zoekprofiel is een kader waarin organisaties getoetst kunnen worden om compatability met de intrinsieke motivatie en waarden van de deelnemer.

Vrijblijvend kennismaken?

Neem contact op voor meer informatie en het inplannen van een vrijblijvende afspraak!
Neem contact op

Dienstverlening

De dienstverlening van omgevingsgericht oriënteren bestaat uit drie onderdelen en zijn onderstaand weergegeven.
Organisaties
Ontwikkeling
Ontwikkelen workshop(s)Ontwikkelen workshop(s)
Ontwikkelen traject(en)Ontwikkelen traject(en)
ArbeidsmarktoriëntatieArbeidsmarktoriëntatie
Vanuit omgevingsgericht oriënterenVanuit omgevingsgericht oriënteren
Organisaties
Licentie & training89.99
billed yearly
Implementatie adviesImplementatie advies
Trainingen voor professionalsTrainingen voor professionals
Periodieke updatesPeriodieke updates
Implementatie adviesImplementatie advies
Hardcopy documentatieHardcopy documentatie
Individueel
Boek (binnenkort)
Uitleg methodiekUitleg methodiek
GespreksstrategieGespreksstrategie
SollicitatiebegeleidingSollicitatiebegeleiding
Mogelijkheid aanschaf documentatieMogelijkheid aanschaf documentatie

Referenties

Een aantal organisaties gingen u voor en er zijn al diverse trajecten geïmplementeerd om de arbeidsmarkt toeleiding van mensen in een kwetsbare positie te versoepelen.

Plan vrijblijvend een afspraak in!

Neem contact op