Omgevingsgericht Oriënteren

Voor professionals die een rol spelen in de arbeidsmarkt toeleiding van mensen in een kwetsbare arbeidspositie.

Meer informatie

Omgevingsgericht Oriënteren is ontwikkeld met als doel de arbeidsmarkt op een generieke en overzichtelijke manier aan te kunnen bieden aan mensen in een kwetsbare arbeidspositie.

Enerzijds is omgevingsgericht oriënteren gericht op het ondersteunen van de professional door het geven van structuur handvatten gedurende het oriëntatieproces. Anderzijds worden de wensen en behoeften van de deelnemer centraal gesteld in de zoektocht naar een passende baan.

Klik op "meer informatie" om meer te weten te komen over de methodiek!

Business Support

Voor ondersteuning op persoonlijk, strategisch én commercieel vlak voor startende ondernemers en ZZP-ers.

Meer informatie

ZP Business support is een persoonlijk traject gericht op het ontwikkelen van de organisatie passend bij de persoonlijke doelen van de ondernemer of ZZP-er.

Enerzijds is ZP Business support gericht op het werkgeluk en de balans tussen werk en privé van de ondernemer. Anderzijds is word er gekeken naar de commerciële doelen en hoe deze te bereiken zijn. Energie krijgen van je werk staat altijd centraal!

Klik op "meer informatie" voor de trajectvorm, structuur en kosten.

Mindful met Dennis

Voor mensen met burn-out klachten die weer de regie willen nemen over het doen en denken.

Meer informatie

Mindful met Dennis is een traject dat online gevolgd kan worden en door middel van video's en vragen creëren we samen een vruchtbare bodem voor persoonlijke groei.

Enerzijds is Mindful met Dennis gericht op in balans brengen van je leefwerelden en weer keuzes te gaan maken die bij je passen. Anderzijds gaat het ook om meer bedachtzaam met jezelf om te gaan en weer de regie te krijgen over je gedachten en emoties.

Klik op "meer informatie" voor de trajectvorm, structuur en kosten.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact op